Benieuwd waar Azivo uw zorgpremie aan besteedt?

Zo is de premie opgebouwd

1. Rekenpremie: inhoud Basisverzekering

Met de Basisverzekering bent u bij Azivo altijd verzekerd van goede zorg. Welke medisch noodzakelijke zorg opgenomen wordt in die verzekering bepaalt de overheid. Omdat de overheid de vergoedingen vanuit de Basisverzekering bepaalt, kunnen zij de rekenpremie inschatten. De rekenpremie is dus wat Azivo volgens de berekeningen van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) als zorgverzekeraar minimaal moeten ontvangen om kosten uit de Basisverzekering in een jaar te dekken. Deze rekenpremie stijgt komend jaar met € 7 per volwassene per maand (€ 92 per jaar)  en komt uit op € 1.288 per jaar. Hierin heeft het ministerie van VWS de verwachte stijging van zorguitgaven voor 2016 opgenomen. Op deze rekenpremie baseren wij de premie voor uw Basisverzekering.

2. Kosten gezondheidszorg stijgen

Mensen leven steeds langer. Dat is mooi, maar het betekent ook dat zij meer en vaker zorg gebruiken. De zorgkosten stijgen nog steeds, ook omdat er steeds meer en betere onderzoeken en behandelingen mogelijk zijn. Ditzelfde geldt ook voor de ontwikkeling van nieuwe, vaak betere medicijnen. Het is fijn dat deze voor patiënten beschikbaar zijn. Keerzijde van deze ontwikkeling is wel dat deze nieuwe zorg of medicatie duurder is.

3. Geen winstuitkering of bonus

Azivo is een coöperatie zonder winstoogmerk en heeft geen aandeelhouders en winstuitkeringen. Een compleet overzicht van hoe we uw premie besteden, ziet u in de infographic. 

4. Wettelijke financiële eisen aan verzekeraars

Vanuit De Nederlandse bank (DNB) zijn wij verplicht hoge reserves (eigen vermogen) op te bouwen om eventuele tegenslagen in zorgkosten op te vangen. Zorgverzekeraars dragen namelijk risico voor het innen van de premie en de zorgkosten van verzekerden.

5. We gebruiken reserves om de premieverhoging te beperken

Azivo heeft als coöperatie geen winstoogmerk. Per 2016 moeten we wel vanwege nieuwe Europese wetgeving aanzienlijk meer reserves aanhouden. De afgelopen jaren hebben wij deze reserves geleidelijk opgebouwd. Voor 2016 voldoen we nu aan die strengere eisen. Daardoor weten we ook hoeveel resultaat we naast de wettelijk verplichte reserves over houden. Dit kunnen we teruggeven via de premie. Totaal zet Azivo hier nu € 19 miljoen voor in. Dit is het volledige verwachte positieve bedrijfsresultaat voor 2015. Hierdoor weet Azivo de verwachte premieverhoging beperkt te houden met een lichte stijging van € 2,75 per maand.

6. Een stabiel beleid: geen grote schommeling premie

Het belang van onze leden is ons uitgangspunt, bij alles wat we doen. We willen onze leden niet ieder jaar verrassen met schommelende premies. We willen voor onze leden voorspelbaar zijn en streven daarom naar een stabiel en duurzaam premiebeleid.

7. Kwaliteit van zorg

De zorgverzekeraar heeft de rol om scherp op de kwaliteit en de kosten van zorg in te kopen. Door de goede contractafspraken die Azivo met zorgaanbieders maakt is het gelukt om een scherpe premie te kunnen stellen. We zien steeds meer dat zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen om kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg voor mensen te borgen. Azivo zet nadrukkelijk in op partnerschap met zorgaanbieders waarbij een regionale visie op de zorg gezamenlijk wordt ontwikkeld. Om de premie ook in de toekomst zo laag mogelijk te houden zet Azivo nog meer in op kwaliteit van zorg. Daarom werken we samen met zorgaanbieders in onze kernregio’s om de zorg op de juiste plek te organiseren. Azivo geeft 49,7% van het premiegeld uit aan ziekenhuiszorg en 7,7%  aan huisartsenzorg. Daar willen we samen met zorgaanbieders een verschuiving in realiseren. Zodat onze leden ook in de toekomst de best mogelijke zorg krijgen, dichtbij als het kan, verder weg als het moet. 

8. Opslag, zoals voor oninbare premies

Het principe van de zorgverzekering is dat alle verzekerden gezamenlijk de zorgkosten betalen. Omdat we rekening moeten houden met een deel van de verzekerden de premie of verplicht eigen risico niet of maar gedeeltelijk betaalt, verwerkt iedere zorgverzekeraar daarvoor een kleine opslag in de premie.


hoe besteedt azivo uw zorgpremie

Veelgestelde vragen: Infographic 'Hoe besteedt Azivo uw premie'

Waar zijn deze cijfers op gebaseerd?

U betaalt premie voor de Basisverzekering. Azivo betaalt hiermee zorgaanbieders voor gemaakte zorgkosten van onze klanten. Deze cijfers zijn gebaseerd op de begroting van Azivo voor 2016. Dit zijn de verwachte uitgaven voor 2016 voor de Basisverzekering. 

Als u alle percentages bij elkaar optelt, ziet u dat 97,5% van uw betaalde premie teruggaat naar de zorg. Wij besteden 2,5% van uw premie aan bedrijfskosten. Dat zijn bijvoorbeeld onze personeelskosten en kantoren, maar ook de kosten voor het verwerken van declaraties. 

Waar komt die 5,7 miljard vandaan?

Die 5,7 miljard euro bestaat voor 45% uit de opbrengst van de premie, 50% uit bijdragen van werkgevers en ZZP’ers en 5% uit een bijdrage van de overheid. Naast premiegeld ontvangt Azivo, net als andere zorgverzekeraars, namelijk een bijdrage uit de Vereveningskas die beheerd wordt door het College voor zorgverzekeringen (CVZ). De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het gezondheidsprofiel van de verzekerden. Voor een gezond profiel is de bijdrage lager dan voor een zwak profiel. 

De vereveningskas wordt gevuld door bijdragen van werkgevers, ZZP’ers en de overheid. Dat is nodig omdat de gemiddelde zorgkosten per klant per jaar een stuk hoger zijn dan de inkomende premie. Daarnaast wordt de bijdrage gebruikt voor de zorgkosten van kinderen, die gratis mee zijn verzekerd. 

Wat gebeurt er met de winst?

Azivo is een coöperatie en heeft geen winstoogmerk, zo hebben we geen aandeelhouders en keren we geen bonussen uit aan bestuurders. De positieve resultaten die we behalen investeren we in de zorg en komen ten goede aan onze verzekerden. 

Waarom gaat er zo veel geld naar ziekenhuiszorg?

Er zijn ongeveer 84 ziekenhuizen in Nederland (die wel meerdere locaties kunnen hebben). Het betreft een zeer grote sector in de Nederlandse economie. Mensen leven namelijk steeds langer. Dat is mooi, maar het betekent ook dat zij meer en vaker zorg gebruiken. 

De zorgkosten stijgen ook omdat er steeds meer en betere onderzoeken en ziekenhuisbehandelingen mogelijk zijn. Ditzelfde geldt ook voor de ontwikkeling van nieuwe, vaak betere medicijnen. Het is fijn dat deze voor patiënten beschikbaar zijn. Keerzijde van deze ontwikkeling is wel dat deze nieuwe zorg of medicatie duurder is. 

Wat is paramedische zorg?

Onder Paramedie valt oefentherapie, logopedie, ergotherapie en dieetadvisering. Fysiotherapie valt hier ook onder, maar die hebben we apart benoemd omdat veel mensen gebruik maken van fysiotherapie. 

Wat valt er onder huisartsen?

Per kwartaal ontvangt de huisarts per ingeschreven patiënt een vast bedrag, ook als de patiënt de huisartsenpraktijk niet heeft bezocht. Dit is het kwartaaltarief. Verder rekent de huisarts natuurlijk een tarief voor een bezoek en/of het uitschrijven van een recept. 

Daarnaast kan de huisarts een extra opslag krijgen. Zij krijgen een extra beloning voor het bieden van extra of specialistische zorg aan patiënten, zoals ruimere openingstijden. Bijvoorbeeld voor kwaliteitsverbetering van zorg in het algemeen of voor speciale programma's voor diabeteszorg. Meer informatie over wat de huisarts declareert, is online te vinden op Mijn Azivo, onder Mijn Zorgkosten. 

Hoe zit het met bonussen en jullie lonen?

De lonen van onze medewerkers, directie en raad van bestuur vallen onder de bedrijfskosten van 2,5%. Wij volgen hiervoor een heel duidelijk en redelijk beloningsbeleid. In dat beleid staat ook hoe we omgaan met variabele beloningen. En in ons jaarverslag zijn we transparant over de beloning van leden van onze Raad van Bestuur en Directie. 

Waarom wordt er geld uitgegeven aan sponsoring?

Azivo steunt maatschappelijke projecten die een gezonde leefstijl ondersteunen, zoals bijvoorbeeld de projecten van ADO Den Haag in de Maatschappij. Want beweging is een wapen tegen groeiende maatschappelijke problemen zoals overgewicht, gezondheidsklachten door een ongezonde leefstijl of sociale achterstand. 

Wat is Overig onder bedrijfskosten?

Onder overige bedrijfskosten vallen onder andere kosten voor bureaus, en andere inrichtingselementen, computers, printers, papier en portokosten. 

Hoe zorgt Azivo voor besparingen in de zorg?

Azivo koopt de zorg in die zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen, apothekers en psychologen, aan onze verzekerden bieden. We maken goede afspraken over de prijs en over de kwaliteit van de zorg, zoals bereikbaarheid, openingstijden en wachtlijsten. Dit is het belangrijkste instrument om de premie te beheersen. Doel van Azivo is om kwaliteit van zorg te bevorderen en verzekerden de garantie te bieden voor uitstekende zorg. Met kwalitatief goede zorg gaan er meer ingrepen in één keer goed en worden er minder fouten gemaakt. Dat betekent ook minder zorgkosten. 

Voor medicijnen maakt Azivo ook scherpe afspraken met zorgverleners. Als medicijnen dezelfde werkzame stof bevatten, vergoedt Azivo de goedkoopste. Deze zijn goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.  Mocht u toch een duurdere variant nodig hebben, bijvoorbeeld omdat u allergisch bent voor een ander ingrediënt in het voorkeursgeneesmiddel, vergoedt Azivo gewoon het duurdere geneesmiddel. Daarnaast controleren we rekeningen van zorgaanbieders. Daarbij doen we ook een beroep op onze verzekerden. Op Mijn Azivo kunt u zien hoeveel geld Azivo heeft betaald aan zorg. Klopt er iets niet aan de nota? Dan kunt u contact opnemen met onze Klantenservice.


Vergelijkers en intermediairs

Azivo werkt samen met een tiental vergelijkers en ongeveer 250 intermediairs. Zij geven u en anderen advies over onze zorgverzekeringen. De intermediairs houden bovendien uw polis actueel, zij kijken naar veranderende risico’s of uw gezinssituatie en voeren op gezette tijden een check-up gesprek. In zo’n check-up gesprek adviseren zij u eerlijk en deskundig over alternatieve opties. Net zoals onze eigen Azivo-medewerkers moeten vergelijkers en intermediairs voldoen aan alle eisen die de Autoriteit Financiële Markt stelt.
Wanneer een vergelijker of intermediair u helpt en u sluit een verzekering af bij Azivo, dan krijgen zij provisie. De provisie die de vergelijker of intermediair ontvangt, is een percentage van de omzet die de producten opleveren. De premie die u betaalt via een intermediair of een vergelijker is dus altijd hetzelfde als de premie die u rechtstreeks bij Azivo betaalt.


Op de website van Azivo worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies voor niet persoonsgerichte marketing doeleinden en voor social media toepassingen. Door op "ik ga akkoord" te klikken geeft u Azivo toestemming voor het gebruik. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in  onze cookiepolicy.