Verzekeringsplicht

Wanneer bent u verplicht om een Basisverzekering af te sluiten?

Met een Basisverzekering verzekert u zichzelf voor medisch noodzakelijke zorg. Het afsluiten van een Basisverzekering is wettelijk verplicht.

 • Alle personen die in Nederland wonen, met uitzondering van:
  - Personen zonder verblijfsvergunning
  - Personen die in het buitenland werken
  - Personen die uitsluitend buitenlands pensioen of uitkeringen ontvangen
     vanuit verdragslanden
  - Militairen in actieve dienst
 • Alle personen die in het buitenland wonen, maar in Nederland werken en daardoor in Nederland inkomstenbelasting betalen.

Afwijkende regels

In allerlei internationale situaties gelden er afwijkende regels. Meer informatie daarover is te vinden op de site van het Zorginstituut Nederland.

Wanneer aanmelden?

Als u zich moet verzekeren, adviseren we u zo spoedig mogelijk een aanvraag in te dienen:

 • Ontvangen we uw aanvraag binnen 4 maanden nadat u verzekeringsplichtig bent geworden, dan wordt u alsnog met terugwerkende kracht ingeschreven. U heeft dan ook recht op vergoeding van zorgkosten in deze periode.
 • Ontvangen we uw aanvraag later, dan wordt u ingeschreven vanaf de datum waarop we uw aanvraag ontvangen. U heeft dan geen recht op vergoeding van zorgkosten tijdens de afgelopen 4 maanden.

Betaling zorgpremie

Verzekerden vanaf 18 jaar betalen premie.

Principieel geen zorgverzekering?

Als u op grond van uw levensovertuiging onoverkomelijke bezwaren heeft tegen het afsluiten van een zorgverzekering, dan kunt u dat kenbaar maken bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Meer informatie hierover kunt u lezen op de sites van de Sociale Verzekeringsbank en het Zorginstituut Nederland.


Op de website van Azivo worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies voor niet persoonsgerichte marketing doeleinden en voor social media toepassingen. Door op "ik ga akkoord" te klikken geeft u Azivo toestemming voor het gebruik. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in  onze cookiepolicy.