Veelgestelde vragen

Over het PGB vv

Veelgestelde vragen over PGB verpleging en verzorging

Mijn situatie is gewijzigd en ik heb meer budget nodig. Hoe wijzig ik mijn huidige PGB?

Als uw situatie wijzigt dan moet u dit zelf aangeven bij de verpleegkundige. Tijdens een bezoek van de verpleegkundige vult u samen een nieuwe aanvraag voor een PGB vv in. Na beoordeling en goedkeuring van uw aanvraag, krijgt u een nieuwe machtiging met daarop een berekening van uw nieuwe aantal uren. 

Vraag in 5 stappen een PGB vv aan

Moet ik een administratie gaan bijhouden?

U bent verplicht om een administratiedossier te maken en te beheren. Dit administratiedossier moet u, na het beëindigen van het PGB vv voor minimaal 5 jaar bewaren. Het administratiedossier bevat tenminste: het volledige PGB vv aanvraagformulieren set, zorgovereenkomsten, het eventueel benodigde uitvoeringsverzoek dat door een bevoegd medisch professional is getekend, beschikking van de rechtbank in geval van een wettelijk vertegenwoordiger, kopie nota’s van zorgaanbieders en kopie ingediende declaraties. U bent verder verplicht om gegevens uit dit dossier aan ons te overhandigen wanneer wij daarom vragen.

Hoe vaak mag ik declareren?

U mag 1 keer per maand de kosten declareren. Op welke datum u declareert, maakt niet uit. U mag bijvoorbeeld ook van 15 februari tot 15 maart declareren. Daarbij declareert u alleen achteraf de zorg die is geleverd. Dus niet vooraf aan de geleverde zorg.

Wat is de rol van de wijkverpleegkundige?

De wijkverpleegkundige bekijkt met u welke zorg nodig is, wat bij uw situatie past en of deze zorg ook in de Zorgverzekeringswet valt. De wijkverpleegkundige kan daarbij ook advies geven over andere mogelijke  oplossingen. Al deze afspraken worden vastgelegd in een voorlopig zorgplan. Hierin staat ook  de aard, omvang en duur van de zorg.

De wijkverpleegkundige werkt volgens de regels van beroepsgroep Verpleegkundigen. Het aantal uren dat de wijkverpleegkundige indiceert (bepaalt hoeveel zorg nu nodig heeft), is de basis van het PGB.

  • Houdt u er rekening mee, dat het aantal uur dat de wijkverpleegkundige indiceert, kan afwijken van het aantal uren waarop uw huidige PGB is gebaseerd. Dit komt onder andere omdat de wetgeving op dit punt nogal is gewijzigd. De wijkverpleegkundige kan u daarom ook doorverwijzen naar andere voorzieningen. Dit zijn bijvoorbeeld zorg door vrijwilligers, zorg van de gemeente die staat in de WMO of zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg
  • Azivo kijkt of uw zorg gefinancierd kan worden met een PGB.

Hoe kom ik aan een wijkverpleegkundige om mij te indiceren?

U kunt contact opnemen met een thuiszorgorganisatie in uw buurt. U kunt bij het kiezen van een zorgaanbieder advies vragen bij uw gemeente of het sociale wijkteam. U kunt ook www.azivo.nl/zorgvinder zoeken naar een thuiszorgorganisatie (‘wijkverpleging’) bij u in de buurt.

Wanneer krijg ik bericht van mijn aanvraag?

Nadat wij uw aanvraag compleet hebben ontvangen, beoordelen we deze. U ontvangt binnen 6 weken een schriftelijke bevestiging van ons besluit.

Wat is de ingangsdatum van mijn PGB?

De ingangsdatum van het PGB vv is de datum waarop wij uw compleet ingevulde en ondertekende aanvraag hebben ontvangen. Op uw verzoek kunnen wij het PGB vv ook op een latere datum in laten gaan.

Hoe wordt de hoogte van mijn PGB vastgesteld?

Het PGB wordt gebaseerd op:

  • het aantal uren waarvoor u per week aan verzorging en/of verpleging  geïndiceerd bent
  • het aantal weken dat het PGB toegekend is
  • het door Azivo vastgestelde tarief.

Heb ik een AGB-code nodig voor het declareren van formele zorg?

Een van de veranderingen in het reglement van 2016 is dat een AGB-code noodzakelijk is om het tarief voor formele zorg te kunnen declareren. De zorgaanbieders die aan de vereisten van formele zorgaanbieder voldoen (zie hiervoor het reglement) kunnen bij Vektis een AGB-code aanvragen als zij deze nu nog niet hebben.

Ik wil wisselen van zorgaanbieder, hoe moet ik dat doen?

Als u van zorgaanbieder wisselt, kunt u hier meer lezen over het opzeggen van uw verzekering. U hoeft geen nieuwe PGB-aanvraag te doen, omdat er bij de budgetvaststelling 2016 door Azivo in het rekentarief geen onderscheid gemaakt wordt tussen formele en informele zorg.

Worden de kosten voor indicatiestelling vergoed?

De kosten die de wijkverpleegkundige maakt voor een indicatie of herindicatie worden door uw Basisverzekering betaalt. Gaat u naar zorgorganisaties die een contract heeft met Azivo, dan worden de kosten 100% vergoed. Maakt u gebruik van niet-gecontracteerde zorgaanbieders dan geldt een maximale vergoeding van 75% van de nota van de zorgaanbieder, tot een maximum van 75% van het bedrag dat Azivo gemiddeld voor deze behandeling heeft gecontracteerd. In de Zorgvinder vindt u welke organisaties wel of niet-gecontracteerd zijn.


Op de website van Azivo maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Azivo toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.