Taken voor de verzekerde met een PGB vv

Als verzekerde met een PGB vv heeft u rechten en plichten. Hieronder staan de plichten (taken) die u moet kunnen uitvoeren.

Informatie verstrekken

Als wij u vragen om extra informatie voor uw PGB vv aanvraag dan bent u verplicht deze aan ons te geven. U mag ook uw verpleegkundige of uw huisarts toestemming geven om de informatie aan ons door te geven. Bij “Administratiedossier” ziet u voorbeelden van wat wij zien als extra informatie.

Zorgaanbieders uitkiezen en zorg inkopen

Als verzekerde met een PGB vv kunt u uw eigen zorgaanbieders uitzoeken en de zorg inkopen waarvoor u een indicatie heeft. U verricht dan dus taken als het werven van personeel en het opstellen van uurroosters. U bent zelf verantwoordelijk voor de besteding van uw budget en voor de kwaliteit en doelmatigheid van de ingekochte zorg.
Tijdens de looptijd van uw PGB vv kunt u Azivo niet aanspreken op de zorgplicht voor de functie verpleging en verzorging.

Declareren en zorgaanbieders betalen

De kosten van de zorg die u heeft gekregen moet u declareren. U kunt hier meer over lezen bij “Declareren: stap-voor-stap”.
Met het ontvangen geld betaalt u de zorgaanbieders die de zorg aan u hebben geleverd.

Administratiedossier

Als u PGB vv houder bent dan moet u zelf een administratie van de PGB vv bijhouden. De PGB vv administratie zal onder andere moeten bestaan uit:

 • Het volledige PGB vv aanvraagformulieren set (kopie van de originelen die u ons heeft toegestuurd)
 • De machtiging. De machtiging zult u nog ontvangen. Deze machtiging is de bevestiging dat voor u een bedrag is gereserveerd (uw PGB vv) voor het betalen van uw zorgaanbieders. Als u meerdere vormen zorg nodig heeft, dan zal dit bedrag zijn verdeeld. U kunt het budget per zorgvorm (verpleging of verzorging) dan zien op uw machtiging. Het bedrag is berekend op basis van het aantal uren die de wijkverpleegkundige heeft vastgesteld. Het bedrag, oftewel uw machtiging voor PGB vv, is afgegeven voor een bepaalde periode. De begin- en einddatum staat ook op uw machtiging. Zo weet u precies wanneer uw PGB vv eindigt. Een machtiging voor PGB vv wordt jaarlijks verlengd, tenzij de indicatie eerder afloopt. U krijgt deze machtiging automatisch thuisgestuurd. De verlenging gebeurt maximaal vier keer. Elk vijfde jaar moet u een nieuwe aanvraag doen, zodat kan worden bekeken of uw budget voor PGB vv nog aansluit bij uw behoefte aan zorg.
 • De zorgovereenkomsten. U stelt een zorgovereenkomst op met elke zorgaanbieder. Dit moet met uw formele zorgaanbieders maar ook met uw informele zorgaanbieders. Zowel u als uw zorgaanbieder moet dit document ondertekenen. U houdt zelf toezicht op nakoming van de zorgovereenkomsten. Voorbeelden van zorgovereenkomsten komen op onze website te staan. Houd de originele zorgovereenkomsten voor uw eigen administratie.
 • Het uitvoeringsverzoek, als dit van toepassing is. Als de zorg die door een natuurlijk persoon geboden wordt (mede) voorbehouden handelingen betreft, dan moet dit conform de Wet BIG plaatsvinden. Voorbehouden handelingen zijn risicovolle, medische handelingen die alleen door bevoegde zorgverleners mogen worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld een bevalling of het geven van injecties. Dit betekent dat er een, door een daartoe bevoegd medisch professional getekend, uitvoeringsverzoek moet zijn. Wij kunnen u vragen dit uitvoeringsverzoek aan te leveren.
 • De beschikking van de rechtbank, in het geval van een wettelijk vertegenwoordiger
 • Kopie facturen van zorgaanbieders
 • Kopieën van de door u ingediende declaratieformulieren

Dit dossier dient u na beëindigen van het PGB vv minimaal vijf jaar te archiveren. Wij kunnen u vragen uw administratie naar ons op te sturen of wij komen bij u thuis om de administratie te bespreken.

Wijzigingen doorgeven

U moet wijzigingen door geven aan Azivo. Voor aanpassingen die betrekking hebben op de PGB vv, neemt u contact op met de afdeling PGB vv. Bijvoorbeeld:

 • als uw PGB vv eerder eindigt of moet eindigen
 • als u (langer dan twee maanden) verblijft in een instelling en deze zorg hoort bij het zorgkantoor ( Wet langdurige zorg)

De afdeling PGB vv past geen persoonsgegevens aan. Wijzigingen in uw persoonsgegevens geeft u door aan onze klantenservice.

Beëindigen, niet van rechtswege

U moet de beëindiging van PGB vv zelf aan Azivo doorgeven, als:

 • U kiest voor zorg in natura (ZIN)
 • U geen zorg meer inkoopt met uw PGB vv en dus een einddatum wil doorgeven

Aanvragen of opnieuw aanvragen

De aanvraag voor een (nieuw) PGB vv moet u zelf doen. Kijk voor meer informatie bij Aanvragen: stap-voor-stap.
Dit moet u onder andere doen wanneer:

 • uw indicatie afloopt en hiermee uw PGB vv automatisch eindigt. U moet opnieuw uw zorgbehoefte laten vaststellen door de (wijk)verpleegkundige. Doe dit ruim zes weken voordat uw indicatie(zorgbehoefte), en dus uw PGB vv, eindigt. Zodra de zorgbehoefte is gesteld, kunt u op basis van deze nieuwe zorgbehoefte een aanvraag doen voor PGB vv.
 • de aard, omvang of duur van uw zorgvraag wijzigt. De (wijk)verpleegkundige moet dan opnieuw de zorgbehoefte vaststellen. Op basis van deze nieuwe zorgbehoefte kunt u een nieuwe aanvraag voor een PGB vv indienen
 • uw PGB vv al vier keer automatisch jaarlijks is verlengd. Elke vijfde jaar moet u een nieuwe aanvraag voor een PGB vv indienen, zodat uw PGB vv overeenkomt met uw zorgvraag
 • u langer dan twee maanden bent opgenomen in het ziekenhuis
 • u langer dan twee maanden bent opgenomen in een instelling waarvoor u een indicatie heeft van het zorgkantoor (Wet langdurige zorg)


Op de website van Azivo maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Azivo toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.