Vergoeding van geneesmiddelen

Vergoeding van geneesmiddelen vanuit de basisverzekering

Een geneesmiddel of medicijn is een stof die een bepaalde, gewenste werking op het lichaam uitoefent. Geneesmiddelen zijn er in allerlei vormen, zoals tablet, injectievloeistof, zetpil, pleister. Er zijn duizenden geneesmiddelen op de markt. Om een geneesmiddel op de markt te mogen brengen, heeft de producent een handelsvergunning nodig. Die vergunning wordt alleen verleend als het (merk- of merkloze) geneesmiddel voldoet aan strenge kwaliteitseisen.

Welke zorg: geregistreerde geneesmiddelen

U heeft recht op alle geneesmiddelen die de minister van Volkgezondheid Welzijn en Sport in het verzekeringspakket heeft opgenomen. U kunt het gemakkelijkste kijken op de website www.medicijnkosten.nl. U moet dan wel de naam van het geneesmiddel weten.

Welke zorg: niet geregistreerde geneesmiddelen

U heeft recht op geneesmiddelen die in de apotheek zelf zijn bereid. Ook heeft u recht op geneesmiddelen die uw arts speciaal bestelt voor gebruik door u, als dit geneesmiddel in Nederland is bereid door een fabrikant als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder medisch memorandum van de Geneesmiddelenwet.

Als het gaat om een bestelling van een geneesmiddel dat in Nederland niet in de handel is maar wel in een ander land, is dit slechts toegestaan als u lijdt aan een ziekte die in Nederland niet vaker voorkomt dan bij één op de 150.000 inwoners.

In alle gevallen moet het gaan om rationele farmacotherapie. Dat wil zeggen dat behandeling plaatsvindt met een geneesmiddel in een voor de patiënt geschikte vorm, waarvan de werkzaamheid en de effectiviteit blijkt uit wetenschappelijke literatuur en die tevens het meest economisch is voor de zorgverzekering.

Preferentiebeleid

Vaak zijn er meerdere geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof op de markt. Bij sommige geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof en toedieningsvorm heeft u alleen recht op geneesmiddelen die door Azivo zijn aangewezen. Dit zijn de zogenaamde preferente geneesmiddelen.

Indicatie

Op sommige geneesmiddelen heeft u alleen recht als u een indicatie heeft die in de wettelijke regeling is omschreven. U kunt op de website www.medicijnkosten.nl nakijken of er voor uw geneesmiddel een indicatievoorwaarde geldt.

Maximale periode

Per recept heeft u recht op de geneesmiddelen voor een bepaalde periode. Deze periode is:

 • 15 dagen als u het geneesmiddel voor de eerste keer gebruikt;
 • 15 dagen als een acute aandoening met antibiotica of chemotherapeutica moet worden bestreden;
 • 3 maanden voor geneesmiddelen die een chronische ziekte behandelen;
 • 1 maand voor slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen
 • 6 maanden voor middelen die door Azivo als preferent zijn aangewezen;
 • 1 jaar voor orale anticonceptiva (de pil). Als u voor het eerste orale anticonceptiva voorgeschreven krijgt, is de maximale termijn drie maanden;
 • 1 maand in alle andere gevallen

Als u voor de eerste keer vloeibare geneesmiddelen bij uw apotheker of apotheekhoudend huisarts haalt, dan worden deze in de kleinste handelsverpakking geleverd.

Moet ik ook een bijdrage betalen?

Het kan zijn dat u een bijdrage moet betalen. Op www.medicijnkosten.nl staan alle geneesmiddelen waar u recht op heeft. Op deze website staan alle geneesmiddelen waarvoor een vergoedingslimiet is vastgesteld. Het gaat dan om geneesmiddelen die onderling vervangbaar zijn.

Zijn er ook uitsluitingen?

U heeft geen recht op geneesmiddelen:

 • in gevallen die zijn aangegeven in de Regeling Zorgverzekering;
 • in geval van ziekterisico bij reizen;
 • voor onderzoek als bedoeld in artikel 40, derde lid, onder b, van de geneesmiddelenwet;
 • die gelijkwaardig of nagenoeg gelijkwaardig zijn aan enig niet aangewezen, geregistreerd geneesmiddel;
 • als bedoeld in artikel 40, derde lid, onder e, van de geneesmiddelenwet.

Uw apotheek of apotheekhoudend huisarts heeft geen contract met Azivo

Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst met Azivo heeft gesloten, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Als er een Nederlands wettelijk tarief geldt, krijgt u een deel van dat tarief vergoed. Als er geen Nederlands wettelijk tarief geldt, krijgt u een deel van het bedrag dat in Nederland marktconform is.

Heb ik een recept nodig?

U heeft een recept nodig van een huisarts, tandarts, medisch specialist, verloskundige of GGD-arts.

Heb ik eerst toestemming van Azivo nodig?

Voor sommige geneesmiddelen heeft u voorafgaande toestemming nodig. Deze geneesmiddelen vindt u op www.medicijnkosten.nl.

Uw arts kan een bij dit geneesmiddel horende artsenverklaring invullen. Hiervoor zijn speciale formulieren, deze zijn te vinden op www.znformulieren.nl. Als u met deze artsenverklaring naar een apotheek gaat waarmee Azivo een overeenkomst heeft gesloten, beoordeelt de apotheker aan de hand van een zogenaamde apotheekinstructie (die ook op www.znformulieren.nl te vinden is) of u recht heeft op vergoeding van het geneesmiddel. U hoeft dan niet eerst aan Azivo toestemming te vragen. 

Gaat u voor het geneesmiddel naar een apotheek waarmee Azivo geen overeenkomst heeft gesloten, dan moet u wel eerst toestemming vragen aan Azivo.

Op de website van Azivo maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Azivo toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.