De juiste zorg op de juiste plek voor alle Hagenaars

De komende drie jaar werken de gemeente Den Haag en zorgverzekeraar Azivo samen, voor een betere gezondheid en meer welbevinden van Hagenaars. Wethouder Karsten Klein en Roger van Boxtel (bestuursvoorzitter Menzis en Azivo) tekenden daarvoor een overeenkomst op vrijdag 23 januari.

27 januari 2015

Om dat gezamenlijke doel te kunnen bereiken, starten de gemeente Den Haag en Azivo concrete projecten die de gezondheid en het welbevinden van Haagse burgers versterken. Het uitgangspunt daarbij is dat de eigen kracht en het oplossingsvermogen van burgers wordt gestimuleerd en dat burgers de ondersteuning en zorg krijgen die ze nodig hebben.

Via de projecten worden nieuwe werkwijzen getest en wordt ervaring opgedaan. Wanneer blijkt dat een project succesvol is, komt de aanpak beschikbaar voor alle inwoners van Den Haag.

Integrale aanpak in de wijk

Een voorbeeld is het project ‘Integrale aanpak in de wijk’, bedoeld voor wijkbewoners die kampen met meerdere problemen en die onvoldoende in staat zijn deze zelf op te lossen. Zij krijgen via Sociale Wijkzorgteams de juiste en de meest doelmatige ondersteuning of zorg. 

De huisarts en het Sociaal Wijkzorgteam hebben daarbij een centrale rol. In het Sociaal Wijkzorgteam zijn de gemeente, welzijnswerk en de wijkverpleegkundige vertegenwoordigd. Zo ontstaat een effectief (wijk)netwerken van samenwerkende zorg- en welzijnsorganisaties die problemen vroegtijdig herkennen en snel en doeltreffend aanpakken.

Wethouder Karsten Klein (Zorg en Welzijn)

Bij de nieuwe werkwijze in de zorg zijn veel verschillende partijen betrokken. Ik ben er trots op dat we met verzekeraars zoals Azivo goede afspraken hebben gemaakt over de samenwerking. Samen gaan we werken aan concrete verbeteringen in de zorg. Denk aan activiteiten gericht op preventie, en aan verbeterde ondersteuning van mantelzorgers.

Ook zorgen we ervoor dat de zorg- en hulpverleners in een wijk elkaar weten te vinden, en dat de juiste zorg geboden wordt. De wijkverpleegkundige bijvoorbeeld zit om die reden in het sociaal wijkzorgteam.

Roger van Boxtel onderstreept het belang om samen op te trekken voor de gezondheid van de Haagse burgers:

Roger van Boxtel:

Mede door de veranderingen in de langdurige zorg ziet het zorglandschap er anders uit. De zorg speelt zich nu af op de snijvlakken van meerdere wetten: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet publieke gezondheid (Wpg), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Met de gemeente hebben we de taak om alle inwoners van Den Haag daarin op weg te helpen naar zorg en gezondheid. En om hen de kans te geven zoveel mogelijk zelf de regie te blijven voeren en minder afhankelijk te zijn van zorgprofessionals. Met hulp van E-health en apps is dat ook steeds beter mogelijk.

Karsten Klein (rechts) en Roger van Boxtel onderteken de samenwerking tussen Den Haag en Azivo.

Op de website van Azivo maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Azivo toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.