Klacht ombudsman

Een klacht voorleggen aan de SKGZ

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door Azivo? In dat geval kunt u zich wenden tot de Ombudsman Zorgverzekeringen van de SKGZ (Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen) om tot een bevredigende oplossing te komen. De Ombudsman Zorgverzekeringen bemiddelt sinds 1 januari 2008 in alle klachten.

Ombudsman Zorgverzekeringen
Postbus 291
3700 AG in Zeist
T 088 900 6900
F 088 900 6906
I www.skgz.nl

Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Mocht bemiddeling niets opgeleverd hebben of bent u niet tevreden met de uitkomst van de bemiddeling door de Ombudsman Zorgverzekeringen, dan kunt u uw zaak voorleggen aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Voor het in behandeling nemen van uw zaak wordt een entreegeld van € 37,- gevraagd.
De Geschillencommissie neemt uiteindelijk een beslissing in de vorm van een bindend advies. Hiermee eindigt de behandeling door de Geschillencommissie. Het is niet mogelijk bij de SKGZ in hoger beroep te gaan tegen de beslissing.
Bent u of Azivo het niet eens met het bindend advies? Dan kan binnen twee maanden na verzending van de beslissing het bindend advies ter toetsing worden voorgelegd aan de gewone rechter. Deze kan het bindend advies vernietigen, indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Wordt het bindend advies niet nageleefd? Ook dan moet u of Azivo naar de rechter.

Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Postbus 291
3700 AG in Zeist
T 088 900 6900
F 088 900 6906
I www.skgz.nl

Indien u geen gebruik wilt maken van de SKGZ, dan kunt u het geschil aanbrengen bij de Rechtbank. Als u hiervoor kiest, dan vervalt de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.

Direct naar:

 

Uw zorgverzekering

Aanvullende verzekeringen

  • AV-Basis
  • AV-Top
  • AV-TopExtra

Om de website van Azivo goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. U geeft ons toestemming als u onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.