Terug naar de homepage

Veranderingen in de zorg

Zorg betaalbaar houden

U heeft er via de media misschien al het nodige over gehoord of gelezen: zorgverzekeraars, ziekenhuizen en de overheid staan gezamenlijk voor de uitdaging om de zorg nu en in de toekomst betaalbaar en op kwalitatief niveau te houden. Er is een formeel akkoord gesloten waarin de partijen dit hebben afgesproken. En dat is niet zonder reden.

De kosten voor de zorg zijn de afgelopen jaren enorm gestegen, gemiddeld met ongeveer 7% per jaar. Ze vormen met meer dan 65 miljard euro de grootste uitgavenpost van Nederlandse overheid. Daarnaast worden we met zijn allen steeds ouder. Door de vergrijzing zullen steeds meer mensen een beroep op zorg gaan doen. Al deze factoren maken dat uw zorgpremie blijft stijgen. Als we niets doen…

Wat doet Azivo voor u?

Azivo vindt het belangrijk om de beste zorg voor u beschikbaar te houden. Voor nu en voor later. En dat tegen een zo scherp mogelijke premie. Dit ís mogelijk. Het betekent dat we nog nauwkeuriger gaan selecteren met welke zorgaanbieders we een contract sluiten. Zorgaanbieders met wie we de beste afspraken voor u kunnen maken over kwaliteit en prijs van een behandeling helpen ons namelijk uw premiestijging beperkt te houden.

Wat staat er in het akkoord?

Zorgverzekeraars, ziekenhuizen en de overheid hebben in een zogenaamd Hoofdlijnenakkoord gezamenlijk afspraken gemaakt om de jaarlijkse kostenstijging in de zorg terug te brengen. Voor ziekenhuizen en zorgverzekeraars is onder meer afgesproken dat:


  • Ziekenhuizen bepaalde zorg niet meer overal gaan aanbieden, maar deze gaan concentreren of spreiden wanneer dit beter is voor de kwaliteit en de kosten.
  • Zorgverzekeraars veel selectiever zorg inkopen. Dat wil zeggen dat zorgverzekeraars bij ziekenhuizen meer letten op de kwaliteit en kosten van behandelingen en dus niet zonder meer alle zorg bij ieder ziekenhuis contracteren.

Dit zijn behoorlijke veranderingen. Nu bieden veel ziekenhuizen alle behandelingen aan. En worden de meeste ziekenhuizen door zorgverzekeraars voor alle behandelingen gecontracteerd. Dat zal in de toekomst anders zijn. Dan is het belangrijker dat u zich van te voren goed informeert of uw verzekeraar - voor de behandeling die u moet ondergaan - een zorgovereenkomst heeft gesloten met het ziekenhuis van uw voorkeur. De NPCF (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie) onderschrijft het belang deze richting.

Lees het standpunt van de NPCF
Lees meer over het hoofdlijnenakkoord op de website van de overheid


Betere zorg door concentratie van zorg

De eerste tekenen van de veranderingen in de zorg zijn nu al merkbaar. Zo hebben medisch specialisten (georganiseerd in de Nederlandse Vereniging van Heelkunde) normen opgesteld voor behandelingen van verschillende vormen van hoogcomplexe zorg. Hoogcomplexe zorg is ingewikkelde zorg voor bijvoorbeeld maag-, lever- en alvleesklierkanker. Hierbij is het risico op een slecht resultaat en op het overlijden van de patiënt groot.

Onderzoek toont aan dat bij de hoogcomplexe zorg de kans op een succesvolle behandeling groter is wanneer de medisch specialist meer ervaring heeft. Het aantal operaties dat een medisch specialist per jaar uitvoert zegt iets over het risico dat de patiënt loopt. Meer operaties is hierbij beter. Zorgverzekeraars gaan geen contracten meer afsluiten met ziekenhuizen voor hoogcomplexe zorg als zij niet voldoen operaties uitvoeren.

Ziekenhuizen kunnen niet overal goed in zijn

Op dit moment is het zo dat ziekenhuizen vaak een flink aantal behandelingen aanbieden. Het is lastig om bij al die behandelingen de beste kwaliteit te bieden die nodig is. Soms komt het voor dat een specifieke, soms ingewikkelde, behandeling in een ziekenhuis slechts één of een paar keer per jaar wordt uitgevoerd. De kwaliteit van bepaalde behandelingen gaat omhoog wanneer een kleiner aantal gespecialiseerde ziekenhuizen meer van deze behandelingen uitvoert.


Specialisme van zorg leidt tot een hogere kwaliteit

Ziekenhuizen die zich gespecialiseerd hebben, krijgen de ruimte om veel vaardigheid, kennis en goed op elkaar ingespeelde teams te ontwikkelen. Hierdoor worden de omstandigheden voor een geslaagde ingreep en een voorspoedig herstel voor de patiënten steeds beter.

Zo leidde in Brabant het concentreren van kankeroperaties in een klein aantal geselecteerde ziekenhuizen tot een daling in het sterftecijfer van 24% naar 4% bij patiënten met alvleesklierkanker. Een daling van maar liefst 20%. Menzis ziet het centraal aanbieden van bepaalde zorg als een gezonde ontwikkeling.

Lees meer over concentratie van kankerzorg in Nederland
Artikel NOS-site: patiënten bereid te reizen voor betere zorg

Selectiever inkopen van zorg

Zorgverzekeraars zullen bij het inkopen van zorg sterker gaan letten op kwaliteit en de kosten van de behandelingen. Menzis doet dit al langer. Wellicht heeft u al gehoord van TopZorg. Hier zijn we een aantal jaren geleden mee begonnen. Voor een aantal veelvoorkomende behandelingen hebben we een pakket van eisen en wensen (waarbij we kijken naar kwaliteit en snelheid van de behandelingen) opgesteld waar een ziekenhuis aan moet voldoen om het Topzorg-predicaat, een keurmerk voor zeer goede zorg, te krijgen.

Voor het komende jaar gaan we kijken welke ziekenhuizen TopZorg kunnen bieden voor de operatieve behandeling van rughernia, knie- en heupartrose en amandelen. Menzis gaat daarbij nauwkeurig selecteren. Alleen ziekenhuizen met de beste combinatie van kwaliteit en prijs krijgen een overeenkomst. Dat betekent voor u dat u als Menzis-lid in de toekomst bij die geselecteerde ziekenhuizen zonder meer terecht kunt en weet dat de zorg daar kwalitatief ook zeer goed is.

We gaan hierbij niet over één nacht ijs. We consulteren eerst onze klanten, patiëntverenigingen, de medisch specialisten, huisartsen en ziekenhuizen voor de beste TopZorg-eisen.

Lees meer over TopZorg
Bekijk hier het informatiefilmpje over zorginkoop

Het zorgstelsel in Nederland

Door de vergrijzing stijgt de vraag naar zorg. De uitdaging is om ook in de toekomst de kwaliteit van de zorg, tegen redelijke kosten op peil te houden. Dat is niet alleen een rol van de overheid en de zorgaanbieders. Ook zorgverzekeraars hebben een belangrijke rol in dit zorgstelsel.

Kosten beheersen via een omzetplafond

Wat is een omzetplafond?
Azivo maakt met een aantal Nederlandse gecontracteerde zorgaanbieders afspraken over een omzetplafond. Dit betekent dat we met hen afspreken dat zij in een bepaald kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december) voor een vooraf vastgesteld maximumbedrag zorg leveren. We doen dit om de zorgkosten te beperken. Dit is nodig om een grote stijging van de zorgpremies te voorkomen.

Naar het ziekenhuis
Als u naar een Nederlands ziekenhuis gaat, heeft het omzetplafond geen gevolgen voor u. Bij Azivo kunt u gewoon het hele jaar terecht bij uw ziekenhuis. Dat is onderdeel van de contractafspraak die Azivo met de ziekenhuizen heeft gemaakt.

Uitzondering: GGZ in het ziekenhuis
Voor GGZ-behandelingen in het ziekenhuis zijn andere afspraken gemaakt dan voor de overige ziekenhuisbehandelingen. Als het omzetplafond bereikt is, heeft dit gevolgen voor u. U kunt dan niet
meer bij deze zorgaanbieder terecht voor planbare zorg. Belt u in dat geval onze Zorgadviseur op 070-440 25 80. De Zorgadviseur kijkt samen met u waar u wel terecht kunt. Als het omzetplafond bereikt wordt tijdens uw behandeling heeft dat voor u geen gevolgen. U kunt dan uw behandeling afmaken bij de zorgaanbieder.

Naar een Zelfstandig Behandel Centrum
Als u naar een Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC) gaat, kan het omzetplafond gevolgen voor u hebben. Met ZBC’s spreken we ook een omzetplafond af. Dit kan betekenen dat u wordt doorverwezen naar een andere zorgaanbieder als dit omzetplafond is bereikt. Onze zorgadviseurs kunnen u dan helpen bij het vinden van een andere zorgaanbieder.

Hoe weet ik of mijn zorgaanbieder het omzetplafond heeft bereikt?
Uw zorgaanbieder informeert u hierover.